Muzeum Niepodległości oraz jego Oddziały: Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa są czynne dla zwiedzających:

– we wtorek 10.00 – 17.00
– w środę 11.00 – 19.00
– od czwartku do niedzieli 10.00 – 17.00

– w czwartki – wstęp wolny
– w poniedziałki ekspozycje nieczynne

Ostatni zwiedzający mogą wejść na ekspozycję 30 minut przed zamknięciem Muzeum.


Dni w 2024 roku, w których ekspozycje oraz punkty sprzedaży w Muzeum Niepodległości w Warszawie i w jego Oddziałach będą otwarte dla zwiedzających:

6 stycznia (sobota) – Święto Trzech Króli – w tym dniu otwarta jedynie siedziba główna Muzeum Niepodległości
3 maja (piątek) -Święto Narodowe 3 Maja
15 sierpnia (czwartek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i Święto Wojska Polskiego
11 listopada (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości

Dni w 2024 roku, w których ekspozycje oraz punkty sprzedaży w Muzeum Niepodległości w Warszawie i w jego Oddziałach będą zamknięte dla zwiedzających:

1 stycznia (poniedziałek)
2 stycznia (wtorek)
29 marca (piątek)
30 marca (sobota)
24 grudnia (wtorek)

————————————————————————————————————————–

ceny biletów (jednorazowe wejście do Muzeum lub oddziału):
normalny – 20 zł
ulgowy – 10 zł

Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje bilet za 1 zł; zniżka nie łączy się z innymi rabatami, promocjami. 

W czwartki wstęp wolny na podstawie biletu bezpłatnego.

————————————————————————————————————————–

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje:

 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych,
  słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych,
  studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie. *

 2. osobom powyżej 65 roku życia,
  emerytom,
  rencistom, rencistom socjalnym,
  osobom z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami. *

 3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych,
  nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. *
 4. kombatantom

  będącym obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA.

————————————————————————————————————————–

Ulga w opłacie za wstęp w wysokości 50% przysługuje posiadaczom:

Mazowieckiej Karty dla Rodzin z Dzieckiem z Niepełnosprawnością
(dziecko z niepełnosprawnością wraz z opiekunem)

————————————————————————————————————————–

Zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum przysługuje:

 1. osobom fizycznym odznaczonym:
  Orderem Orła Białego,
  Orderem Wojennym Virtuti Militari,
  Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej,
  Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis
 2. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
 3. członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM)
 4. członkom Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 5. członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich
 6. posiadaczom Karty Polaka (Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne)
 7. dzieciom do lat 7
 8. byłym więźniom aresztów, więzień i obozów koncentracyjnych (w latach 1939-1945)
 9. przewodnikom miejskim posiadającym wydane przez Muzeum certyfikaty (zaświadczenia) o odbyciu szkolenia po Muzeum i jego Oddziałach, wprowadzającym do Muzeum lub jego Oddziału grupy wycieczkowe
 10. uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce począwszy od 24 lutego 2022 r. w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na ich terenie,
 11. uczestnikom konferencji i innych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Muzeum i odbywających się na terenie Muzeum lub jego Oddziału, posiadających imienne zaproszenia na daną konferencję/wydarzenie,
 12. opiekunom zorganizowanych grup liczących powyżej 8 osób

————————————————————————————————————————–

Ulga dla posiadaczy Karty Warszawiaka oraz Karty Młodego Warszawiaka :
ulga w wysokości 30% – za oprowadzanie z przewodnikiem po Muzeum Niepodległości i jego oddziałach.

————————————————————————————————————————–

Przewodnik :
oprowadzanie grupy szkolnej – 150 zł
oprowadzanie grupy pozaszkolnej – 150 zł

Liczebność grup nie może przekroczyć 30 osób, z wyjątkiem zajęć warsztatowych, na których maksymalna liczebność grup nie może przekroczyć 20 osób.

Grupy pragnące skorzystać z usług naszego przewodnika uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny, możliwie z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Potwierdzenie rezerwacji odbywa się drogą e-mailową.

Jednocześnie przypominamy, że rezerwacja jest konieczna jedynie w wypadku chęci zwiedzania Muzeum Więzienia Pawiak z naszym przewodnikiem.

tel. (22) 831 92 89, e-mail: [email protected]

Regulamin zajęć edukacyjnych

regulamin zwiedzania

————————————————————————————————————————–

Kulturalna Szkoła na Mazowszu

W ramach programu “Kulturalna Szkoła na Mazowszu” zorganizowane grupy szkolne mogą skorzystać z oferty Muzeum Niepodległości i jego Oddziałów za preferencyjną cenę biletu, tj. za 1 zł brutto za jednego uczestnika.

Preferencyjna cena biletu nie obowiązuje w przypadku skorzystania przez uczestników programu z bezpłatnej oferty zgodnie z aktualnym cennikiem Muzeum Niepodległości i jego Oddziałów (np. wstęp wolny w czwartki).

Program jest realizowany na terenie województwa mazowieckiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Do udziału w Programie uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych typu: licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, których siedziby są umiejscowione na terenie województwa mazowieckiego.

Warunkiem skorzystania z Programu jest złożenie przez szkołę do Muzeum Niepodległości wypełnionego zgłoszenia w formie papierowej i/lub elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym), na formularzu, który załączamy poniżej. Formularz należy wypełnić w oparciu o uprzednio dokonane przez szkołę bezpośrednie uzgodnienia z Muzeum w zakresie terminu wizyty, liczby uczestników, rodzaju, zakresu oraz nazwy oferty (np. warsztatów, lekcji muzealnych, spektakli, wystaw). Zgłaszającym grupę do uczestnictwa w ofercie instytucji kultury może być Dyrektor szkoły lub Zastępca Dyrektora. Wypełniający formularz oświadcza jednocześnie, że wszyscy wymienieni uczniowie uczęszczają do danej szkoły.

Zgłoszenie szkoły do programu

————————————————————————————————————————–

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu

Do udziału w programie “Wsparcie osób z niepełnosprawnościami na Mazowszu” uprawniona jest osoba z niepełnosprawnościami i towarzyszący jej jeden opiekun.

W ramach programu można skorzystać z oferty Muzeum Niepodległosci oraz Oddziałów, kupując bilet za preferencyjną cenę, tj. 1 zł brutto za bilet dla osoby z niepełnosprawnościami i 1 zł brutto za bilet dla towarzyszącego jej opiekuna, niezależnie od zakresu wybranej oferty podczas jednej wizyty w Muzeum (np. skorzystanie z oferty zwiedzania i/lub warsztatów i/lub lekcji muzealnej).

Oferta Muzeum Niepodległości w ramach programu może dotyczyć wyłącznie przedsięwzięć własnych Muzeum, z wyłączeniem projektów mających charakter okazjonalny.

Program kierowany jest wyłącznie do mieszkańców województwa mazowieckiego.

Program jest realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku.

Warunkiem skorzystania z programu jest okazanie przez osobę z niepełnosprawnościami ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz złożenie oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego zgodnie ze wzorem, który załączamy poniżej, oraz złożenie przez opiekuna oświadczenia o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego zgodnie ze wzorem, który załączamy poniżej.

Oświadczenie o miejscu zamieszkania w miejscowości na terenie województwa mazowieckiego

————————————————————————————————————————–

Koleją do Kultury

Ulga w wysokości 50% na bilet normalny (bilet jednorazowy normalny upoważniający do jednorazowego wejścia do Muzeum lub jego Oddziału) przysługuje osobie fizycznej, która okaże w kasie Muzeum lub w kasie jego Oddziału bilet na przejazdy pociągami uruchamianymi przez Spółkę Koleje Mazowieckie – KM sp. z o. (zwaną dalej: Spółką KM) zakupiony w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.:

 1. w okienku kasowym,
 2. w biletomacie Spółki KM,
 3. u kierownika pociągu Spółki KM,
 4. za pośrednictwem:
 • strony internetowej bilety.mazowieckie.com.pl Bilet internetowy może być okazany w formie wydruku lub na ekranie urządzenia mobilnego,
 • aplikacji mobilnych:
  – Kolei Mazowieckich – warunkiem jest okazanie biletu w aplikacji mobilnej Koleje Mazowieckie, dostępnego w zakładce Kontrola biletów lub Historia biletów,
  SkyCash – warunkiem jest okazanie biletu w aplikacji SkyCash dostępnego w zakładce Kontrola biletów,
  – mPay – warunkiem jest okazanie biletu w aplikacji mPay dostępnego w zakładce Moje bilety.

zakupiony według:

 1. Taryfy przewozowej „Kolei Mazowieckich KM (TP-KM)”,
 2. oferty specjalnej, w tym na pociąg Słoneczny lub Słoneczny BIS;
 3. oferty „Wspólny Bilet Samorządowy” na przejazdy pociągami uruchamianym przez Spółkę KM.

Ulga nie przysługuje osobie fizycznej, która korzysta z przejazdów pociągami KM na podstawie biletów wydanych wg Zasad i warunków stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB) wydanych przez Spółkę KM.

Bilet, który jest uszkodzony, nie posiada cech charakterystycznych pozwalających na ich identyfikację i weryfikację autentyczności, nie będzie akceptowany.

Oferowana ulga nie sumuje się z innymi zniżkami, ulgami oferowanymi przez Muzeum lub jego którykolwiek z Oddziałów ani nie podlega wymianie na gotówkę.

Biuletyn Informacyjny

Bądź na bieżąco z najnowszymi wystawami, wydarzeniami, ofertami i aktualnościami